Individualno svetovanje

V življenju se znajdemo pred raznimi dogodki in izzivi. Lahko se zgodi, da razne situacije v nas vzbudijo stisko, nelagodje ter občutek ne moči. Vsi si želimo, da bi bili zadovoljni, srečni ter v miru sami s sabo. Da to dosežemo, uporabimo vsa orodja, ki so nam na voljo. Ta orodja smo večinoma pridobili na podlagi preteklih izkušenj, in na žalost niso vedno najboljša.

Pri individualnem svetovanju se bomo skupaj dotaknili vaše stiske oziroma težave zaradi katere ste prišli. Ponudila vam bom varen prostor, sprejetost, sočutje in toplino. Moje delo temelji predvsem na pristnem stiku, ki se ustvari tu in zdaj. Vsakega klienta obravnavam celostno in z zavedanjem, da je vsak edinstven.

Osrednja metoda, ki jo uporabljam, je kognitivno-vedenjska terapija. Usmerjena je na reševanju trenutnih težav. Temelji na principu, da je naše počutje odvisno predvsem od našega načina razmišljanja ter pogleda na situacijo. V seanse vključujem tudi elemente tako imenovanega tretjega vala KVT – ja (čuječnost, CFT, ACT). Pomagam vam pri razreševanju raznih čustvenih stisk, pri težavah na področju medosebnih odnosov, anksioznosti, depresije, nizki samopodobi, boljši komunikaciji ter na splošno k boljšemu počutju.

Photo by cottonbro on Pexels.com

%d bloggers like this: